Sildenafil

Sildenafil (handelsnamn Viagra med flera) är ett läkemedel utvecklat av Pfizer. Detta läkemedelsföretag är ett amerikanskt multinationellt  sådant och det är det största i världen. Det är naturligtvis inte endast Sildenafil som kommer från Pfitzer, utan även mediciner som Lipitor, Diflucan och Metformin kommer från detta läkemedelsföretag.

Från början var det tänkt att Sildenafil skulle användas till att behandla kärlkramp. Vad som hände var dock att dessa försök inte alls föll väl ut, men man märkte istället att förlängd erektion, eller välkommen erektion vid impotens hos män var en vanligt förekommande biverkning.

Detta ledde fram till att Pfitzer beslutade sig för att testa läkemedlet för dess effekt på impotens istället, vilket resulterade i den medicin vi idag känner som Viagra med flera.

Rek. nätapotek

LogoRecensionReceptFri fraktLicens 
EuroClinix LogoEuroClinix
Besök
121DocLogo121Doc
Besök
TreatedTreated
Besök
Health Express logoHealthExpress
Besök

Sildenafil i olika former

Sildenafil finns i olika former. Man kan få sildenafil utskrivet på recept i någon av följande former:

 • Tabletter i styrkorna 20, 25, 50 eller 100 mg
 • Flytande form (suspension som sväljs)
 • Injektionsvätska (fås på sjukhus)

Sildenafil används även används för högt blodtryck i blodkärlen i lungorna (PHA – pulmonell arteriel hypertoni).

Sildenafil – fler namn än Viagra

Sildenafil är den aktiva substansen/det verksamma ämnet i Viagra, vilket innebär att det är precis som med olika varianter av exempelvis paracetamol. med paracetamol som aktiv substans hittar vi bland annat läkemedel som Panodil, Alvedon, Pamol med flera. De har alla paracetamol som det verksamma ämnet, vilket alltså innebär att alla dessa olika läkemedel fungerar på samma sätt.

När det kommer till just sildenafil så är det mest kända läkemedelsnamnet Viagra, men det är långt ifrån det enda namnet detta läkemedel går under. Själva läkemedlet tillhör en läkemedelsgrupp som kallas för PDE5-hämmare.

Olika tillverkare har olika namn på produkten och här följer ett par exempel:

 • Granpidam
 • Balcoga
 • Idilico
 • Revastad
 • Mysildecard
 • Orisild
 • Revatio
 • Sildenafil 1A Farma
 • Sildenafil Accord
 • Sildenafil Actavis
 • Sildenafil Navamedic
 • Sildenafil Pfitzer
 • Sildenafil STADA
 • Sildenafil Teva
 • Sildenafil Teva Pharma

Det fungerar på de viset att när patenttiden går ut på ett läkemedel så är det tillåtet för andra tillverkare att börja tillverka kopior av originalet. Dessa kopior kallas för generiska läkemedel och innehåller alltså samma verksamma ämne, men säljs under ett annat namn.

Priset kan i vissa fall skilja sig åt beroende av vilket av de olika läkemedlen man köper, och detta är en av de saker som händer när patentet går ut. Med lägre priser på medicin med samma aktiva ämne så kan andra tillverkare konkurrera ut den tidigare patenthållaren och det är också det som sker.

Det finns inte bättre eller sämre varianter, utan alla varianter är lika bra. Man behöver således inte bli orolig om man får ett recept utskrivet på ett läkemedel som inte är originalet. Det fungerar på samma sätt, så det är bara namn och förpackning som skiljer sig åt.

Det kan också vara så att hjälpämnena i medicinen skiljer sig åt. I vissa fall är det därför på det viset att två utbytbara läkemedel med olika hjälpämnen påverkar en person på olika sätt. Det kan handla om att man inte tål ett hjälpämne, till exempel.

Hur fungerar sildenafil?

Sildenafil fungerar på det viset att det hämmar ett särskilt enzym i kroppen som kallas för fosfodiesteras typ 5 och det gör så att 1) blodflödet till penis ökar så att svällkropparna kan fyllas med blod (det ger dock inte någon effekt utan sexuell stimulering) eller 2) att det sänker blodtrycket i lungorna genom att vidga blodkärlen i lungorna.

Så, vad är det så lite mer exakt som händer i kroppen vid användning av sildenafil då målet är att behandla erektil dysfunktion? Jo, det som händer är att ämnet behandlar erektionsproblem genom att påverka fysiologiska processer som sker i samband med sexuell stimulans. Detta innebär alltså inte att ämnet ökar sexlusten, utan det underlättar för kroppen att uppnå erektion.

Det som sker är en frisättning av kväveoxid i penisens svällkroppar, vilket gör så att enzymet guanylatcyklas aktiveras. När detta sker så ökas cGMP (cykliskt Guanosinmonofosfat) och det, i sin tur, gör det möjligt för den glatta muskulaturen att slappna av och detta resulterar i erektion då svällkropparna fylls med blod.

Erektionen bibehålls genom att avflödet stängs av med hjälp av det inflödande blodets tryck, eller med vissa muskelgrupper och detta innebär alltså att penis kan fortsätta vara fylld med blod. Avflödet fortsätter vara avstängt fram tills dess att den sexuella stimulansen upphör, eller efter att mannen fått utlösning.

För män med stora svårigheter att uppnå erektion så innebär detta att det blir mycket lättare att få erektion och för män med mindre erektionsproblem så resulterar användandet av sildenafil i en eller annan form i att erektionen blir både mer pålitlig och mer hård än normalt.

Eventuella biverkningar

Som med andra läkemedel så finns det alltid en risk att man får en, eller flera, biverkningar efter det att man börjar använda sig av en ny medicin. Det finns mer vanliga och mindre vanliga biverkningar och det är individuellt hur man själv reagerar på sildenafil.

Ofta är det så att negativa biverkningar försvinner med tiden, så man kan i många fall fortsätta med medicineringen fram tills dess att biverkningarna försvinner av sig själva. Detta gäller för de biverkningar som man kan hitta på bipacksedeln, eller som läkaren som skrivit ut receptet har berättat om. Är det istället så att man upplever biverkningar som inte nämnts så ska man genast kontakta vården, eftersom det kan innebära att man är extra känslig för något, eller ännu värre.

Vad gäller den typen av biverkningar som inte finns med bland de listade på bipacksedeln, utan som man själv känner av så är det kanske inte så lätt att inse att det är just en biverkning av medicinen, men oftast kan man lägga ihop ett och ett och inse att det är så det förhåller sig. Om någonting händer i kroppen som man inte är van vid efter det att man börjat äta en ny medicin så är risken stor att det är en biverkning av medicinen, även om det kan vara så att det är en väldigt ovanlig sådan. Du ska därför ta detta på stort allvar, eftersom en sådan biverkning kan vara ännu farligare än en sådan som nämns av läkaren eller som finns med i informationen på bipacksedeln.

När det kommer till biverkningar av ett läkemedel så delas de in i ”vanliga”, ”mindre vanliga” och ”sällsynta”, vilket är ett bra sätt då det gör att man som patient lättare kan få en snabb överblick över vad man kan förvänta sig och vad som är mindre vanligt. För sildenafil är det, enligt FASS.se följande biverkningar som gäller:

 • MYCKET VANLIGA BIVERKNINGAR (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): huvudvärk,
 • VANLIGA BIVERKNINGAR (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): illamående, ansiktsrodnad, värmevallningar, matsmältningsproblem, förändrat färgseende, dimsyn, synstörningar, nästäppa samt yrsel
 • MINDRE VANLIGA BIVERKNINGAR (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): kräkningar, hudutslag, ögonirritation, blodsprängda ögon/rödögdhet, ögonsmärtor, att se ljusblixtrar eller uppfattar ljus som mycket starkt, ljuskänslighet, vattniga ögon, hjärtklappning, snabba hjärtslag, högt blodtryck, lågt blodtryck, muskelsmärta, sömnighet, minskad känsel, svindel, öronringningar, muntorrhet, blockerade eller täppta bihålor, inflammation i slemhinnan i näsan, smärta i övre delen av magen, gastroesofageal refluxsjukdom, närvaro av blod i urinen, smärta i armar eller ben, näsblödning, värmekänsla och trötthetskänsla
 • SÄLLSYNTA BIVERKNINGAR (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): svimning, stroke, hjärtattack, oregelbundna hjärtslag, tillfälligt minskat blodflöde till delar av hjärnan, en känsla av att det blir trångt i halsen, avdomnad mun, blödning i bakre delen av ögat, dubbelseende, minskad synskärpa, onormal känsla i ögat, svullnad i ögat eller ögonlocket, små prickar eller fläckar i synfältet, att man ser en gloria runt ljuskällor, utvidgade pupiller. missfärgning av ögonvitan, blödning i penis, blod i sädesvätskan, torr näsa, svullnad inuti näsan, lättretlighet och plötslig nedsättning  eller förlust av hörsel

Att tänka på vid användning av Sildenafil

Man ska inte använda sildenafil samtidigt som man använder nitrater (används för att lindra kärlkramp), eftersom man då riskerar att få ett kraftigt blodtrycksfall. Detta, i sin tur, kan utlösa ett kärlkrampsanfall eller en hjärtinfarkt.

Man ska inte heller kombinera sildenafil med amylnitrit, eftersom det kan ge samma effekt som nitrater (se ovan). Detta är från början ett hjärtläkemedel, men det används i i Sverige längre.

Grapefrukt är en annan sak som man inte ska äta när man använder sildenafil. Detta är inte endast gällande för just sildenafil, utan det är allmänt så att man ska vara försiktig med grapefrukt när man äter medicin. Grapefrukt i alla former, alltså även juice, kan minska kroppens förmåga att göra sig av med läkemedlet och då kan man få kraftigare effekt av läkemedlet, vilket ökar risken för biverkningar.

OM du tar andra läkemedel samtidigt så finns alltid risken att de påverkar varandra. Bland annat kan det vara på det viset att dosen på ett läkemedel behöver ändras, vilket läkaren kan hjälpa dig med.

Om du äter naturläkemedel av ett eller annat slag är det viktigt att rådfråga med läkare även då. Det kan vara så att det naturläkemedel du äter kan krocka med din andra medicin och det är farligt.

Du ska inte heller använda dig av sildenafil samtidigt som du använder dig av annan behandling mot impotens utan att rådfråga läkare först.

Besökarnas betyg
[Totalt: 1 Snitt5]